ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ด่วน (ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายยน 2560) 1.กระแสสินธุ์วิทยา 2.ยางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3.พะตงประธานคีรีวัฒน์ 4.จะโหนงพิทยาคมให้แอดมินโรงเรียนแจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรองและสาเหตุการเปลี่ยนสถานะของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรภาคเรียนที่ 1/2560 จากเดิมวันที่ 23-24 พย. 60 เป็นวันที่ 25-27 พย.60 เวลา 24.00น.ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ