ข้อสอบกลางได้ส่งไปทาง E-mail ของโรงเรียนแล้วนะค่ะรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.16 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป