อ้างถึงหนังสือที่ ศธ04246/2550 ประชุมคัดกรองน.ร.ที่มีความต้องการพิเศษ.ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคมาด้วยในวันที่ 18 พ.ค. เพื่อจัดทำ iep online ให้โรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบ DLIT โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 พ.ค.60 ณ.โรงแรมวีว่า (หนังสือแจ้งทางระบบแล้วค่ะ)ข้อสอบกลางได้ส่งไปทาง E-mail ของโรงเรียนแล้วนะค่ะ